Algemene voorwaarden

Online producten en cursussen

 • De betaling gebeurt voor je toegang krijgt tot de online producten of cursussen. 
 • Omdat het gaat over een online product of online cursus is een terugbetaling niet mogelijk nadat de inloggegevens tot het leerplatform en/of het online product zijn ontvangen.
 • Kathleen heeft het recht de online cursus stop te zeggen wanneer deze onbehoorlijk gebruikt wordt door de cursist. Dit wil zeggen wanneer er sprake is van kopiëren, het doorgeven van inloggegevens of het doorgeven van het online product zelf aan derden.
 • Kathleen Verhetsel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens cursussen of workshops.
 • Na een half jaar (gerekend vanaf de aankoop van de online training) vervalt het recht op persoonlijke feedback en feedback via de Facebookgroepen op de trainingen. 

Grafisch vormgeving

Grafisch vormgeving is geen exacte wetenschap en er is heel veel ruimte voor eigen interpretatie, maar goede afspraken maken goede vrienden en nog betere klanten. Daarmee dat ik hier even een aantal zaken op een rijtje zet.

 • De uitvoerder werkt steeds met twee revisierondes bij ieder onderdeel van de uitwerking van de huisstijl en/of website waarin de opdrachtgever de nodige feedback mag geven en aanpassingen mag vragen. Naar mate de complexiteit van de opdracht kunnen dat er meer of minder zijn. Op deze manier wordt de feedback gebundeld, waardoor de uitvoerder een overzicht kan bewaren over welke aanpassingen er moeten gebeuren.
 • Als er na het aangegeven revisierondes nog geen knoop is doorgehakt, kunnen verdere aanpassingen worden uitgevoerd aan de gebruikelijke uurprijs van €75/u.
 • De gebruikelijke uurprijs van €75/u geldt ook wanneer de opdrachtgever extra’s aanvraagt die niet opgenomen werden in de offerte of scoop van de opdracht. Als er extra materialen worden gevraagd, zullen de gepresteerde uren worden bijgehouden en doorgegeven aan de opdrachtgever via Toggl.
 • Eventuele aankoop van beelden, lettertypes of andere grafische elementen zal doorgerekend worden aan de opdrachtgever.
 • De deadline van een project wordt zo veel mogelijk gerespecteerd, zowel door de opdrachtgever als de uitvoerder, maar vertraging geeft de opdrachtgever niet het recht op schadevergoeding, korting of ontbinding van het contract. We zijn mensen en helaas loopt er al een keer iets mis, valt er al een keer iemand ziek of staat je leven van de ene dag op de andere op z’n kop. Sowieso zal de uitvoerder vertraging die langs haar kant ontstaat, tijdig communiceren.
 • De opdracht is afgerond wanneer de uitvoerder de nodige materialen heeft overgedragen aan de opdrachtgever. Als er na de overdracht nog aanpassingen of extra materialen worden gevraagd, zal hiervoor de uurprijs worden gehanteerd en zullen de gepresteerde uren worden bijgehouden en doorgegeven aan de opdrachtgever in Toggl.
 • Wanneer de opdrachtgever na het opleveren van de nodige materialen (website, logo, illustraties,…) besluit om zelf aanpassingen te maken hieraan en er loopt iets mis, is dit de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Als de uitvoerder wordt ingeschakeld om de gemaakte fouten terug recht te trekken, zal hiervoor gewerkt worden aan het gebruikelijke uurtarief.
 • Na het opleveren van een website staat de uitvoerder nog 1 maand ter beschikking voor updates, aanpassingen en bug fixes die binnen de scoop van het project vallen. Nadien kan er voor updates gebruik gemaakt worden van een onderhoudscontract. Voor andere aanpassingen zullen de gepresteerde uren worden bijgehouden en doorgegeven aan de opdrachtgever in Toggl. Hierbij wordt de gebruikelijke uurprijs van €75/u gehanteerd.

Intellectuele eigendommen

Auteursrecht is voor veel mensen een ver van mijn bed show, maar het blijft een belangrijk onderdeel in wat ik doe.

 • De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om na te gaan of zij beschikken over het auteursrecht of de intellectuele eigendommen op het materiaal dat zij aanleveren voor het project (bv. foto’s, teksten, illustraties,…). De uitvoerder is niet aansprakelijk moest de opdrachtgever toch materiaal hebben aangeleverd dat niet de regels van het auteursrecht en intellectuele eigendommen volgt.
 • Als de opdrachtgever zelf weinig of geen beeldmateriaal heeft, zal de uitvoerder zoveel mogelijk gebruik maken van rechtenvrij beeldmateriaal.
 • De uitvoerder staat de auteursrechten af aan de opdrachtgever. Hiervoor wordt een aparte auteursovereenkomst afgesloten. Indien deze auteursovereenkomst niet wordt afgesloten, behoudt de uitvoerder de auteursrechten over het uitgewerkte product.

Communicatie

Met een goede communicatie valt of staat een project, daarom dat ik er een apart onderdeel voor heb gemaakt in mijn algemene voorwaarden. Het is vaak een zoektocht naar een gulden middenweg in jouw ideale manier van communiceren en de mijne.

 • De communicatie tussen de uitvoerder en de opdrachtgever op een project verloopt via e-mail, Asana of Slack. Via deze kanalen is het makkelijker om terug te blikken op bepaalde vragen of aanpassingen uit het verleden. Zo behouden we makkelijker het overzicht en kan het project vlotter verlopen.
 • De uitvoerder is beschikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 16u30. De opdrachtgever respecteert deze kantooruren en zal niet uitgaan van avond- of weekendwerk.
 • De uitvoerder probeert binnen de 48uur te reageren op je e-mails, tenzij deze verstuurd werden na vrijdag 15u. Dan zal de opdrachtgever pas antwoord verwachten op maandag.
 • De uitvoerder zal in de communicatie vragen om feedback door te sturen tegen een bepaalde datum om op die manier de projectduur te respecteren. Als de opdrachtgever laattijdig antwoordt, zal het project vertraging oplopen en zal de oorspronkelijke deadline niet gehaald kunnen worden.

Rush Jobs

Het kan al eens gebeuren dat je snel een nieuwe flyer, een one-pager of een mailing nodig hebt. Of iets helemaal anders. Dat zijn rush jobs. Deze verlopen een beetje anders dan het gangbare traject.

 • Een rush job is een opdracht met een deadline in minder dan tien kalenderdagen. Hiervoor moet tijd vrijgemaakt worden in de bestaande planning en daardoor zal deze opdracht afwijken van de bestaande afspraken.
 • De prijs van een rush job zal altijd berekend worden aan de hand van de gepresteerde uren en niet aan de hand van een projectprijs. Deze uren worden bijgehouden in Toggl en kunnen achteraf bekeken worden door de opdrachtgever.
 • Een rush job wordt gefactureerd aan een uurprijs van €90/u.
 • Bij een rush job worden de afspraken uit de bovenstaande onderdelen, en dan specifiek uit het onderdeel Communicatie, nog steeds gerespecteerd. Dit wil zeggen dat de uitvoerder is beschikbaar maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 16u30. De opdrachtgever respecteert deze kantooruren en zal niet uitgaan van avond- of weekendwerk.

Betaling

“Alleen voor niets gaat de zon op,” zei mijn mama altijd. En hoewel ik heel graag werk aan iedere opdracht die ik krijg, staat er uiteraard iets tegenover.

 • Aan het begin van iedere opdracht wordt een voorschot van 30% van de totale projectprijs gevraagd, tenzij anders afgesproken. Bij een brandingtraject wordt er 50% van de projectprijs op voorhand gevraagd. Dit voorschot moet betaald zijn voor er kan begonnen worden aan de uitwerking van het project.
 • Wanneer de opdrachtgever besluit de opdracht af te breken, zal er gekeken worden in welke mate het project reeds is uitgewerkt en zal de uitvoerder de gepresteerde uren nog factureren.
 • Alle facturen moeten binnen de 14 kalenderdagen betaald worden, tenzij er een andere afspraak schriftelijk overeen is gekomen.
 • Als de factuur na de 14 aangegeven kalenderdagen niet betaald werd, zal er een eerste herinnering volgen.
 • Als de factuur vijf werkdagen na de eerste herinnering nog niet betaald werd, zal een tweede herinnering gestuurd worden en zullen de activiteiten worden stil gelegd.
 • Als de factuur een maand na de oorspronkelijke vervaldatum nog steeds onbetaald is gebleven, worden aanmaningskosten aangerekend van 10% van het totale factuurbedrag en de wettelijke verwijlinterest(minimum 50 euro) en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 • Voor alle geschillen en betwistingen tussen de partijen zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd.

 

Ongewijzigd van kracht sinds 6 juli 2021

 

Pin It on Pinterest